พื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ | DATATAN.NET - จดโดเมน (Domain Name) และ บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)

พื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์

         บริการพื่นที่วางเซิร์ฟเวอร์ หรือ Co-location เป็นรูปแบบของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตราฐาน ที่ผู้ใช้บริการหลายๆ ราย สามารถนำเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวมาฝากวางทำงานไว้และทำการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อเปิดให้บริการต่างๆ ที่ต้องการให้สามารถเข้าถึงจากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก เช่น บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ เมล์เซิร์ฟเวอร์ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ และระบบงานอื่นๆ ที่ต้องใช้ความสามารถในการเข้าถึงและบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยการใช้บริการรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะต้องทำสัญญาเช่าพื้นที่ในการวางเซิร์ฟเวอร์และคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่งคุณก็ยังสามารถเข้าไปดำเนินการจัดการ ควบคุม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์และระบบของคุณได้อย่างเต็มที่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและระบบความปลอดภัยชั้นเยี่ยมของศูนย์ข้อมูลมาตราฐานสากล (Data Center)

 

Server Type1U-Size2U-Size3U-Size
IP Address1 IP1 IP1 IP
Internet Port1 Gbps1 Gbps1 Gbps
Power Supply1 Outlet1 Outlet1 Outlet
 
PricingMonthly฿2500฿4500฿6700
 Quarterly฿7500฿13500฿20100
 Semi-Annually฿15000฿27000฿40200
 Annually฿30000฿54000฿80400
 สั่งซื้อสั่งซื้อสั่งซื้อ
Thai