เซิร์ฟเวอร์เสมือน | DATATAN.NET - จดโดเมน (Domain Name) และ บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)

เซิร์ฟเวอร์เสมือน

         บริการ Virtual Private Server หรือ VPS คือบริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน ซึ่งมีความสามารถในการทำงานเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์จริง เพราะเป็นการแบ่งทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริงที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงออกเป็นส่วนๆ แยกกันอิสระ เสมือนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งที่มีฮาดแวร์เสมือนเป็นของตัวเองที่ทำงานอยู่บนฮาดแวร์จริง (Virtual Machine) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีเซิร์ฟเวอร์ใช้งานส่วนตัวที่มีความเสถียรในการทำงาน แต่ไม่สะดวกในการดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือยังไม่พร้อมที่จะจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเอง ซึ่งเราจะเป็นผู้ดูแลส่วนฮาร์ดแวร์และระบบหลักทั้งหมด โดยท่านจะได้รับสิทธิ์สูงสุด (Root Privilege) ในการเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์เสมือนนั้นๆ

        สำหรับบริการ VPS เรามีให้เลือกใช้บริการทั้งหมด 7 แพลน แต่ละแพลนมีคุณสมบัติและราคาแตกต่างกันไป การชำระเงินค่าบริการมีทั้งแบบชำระรายหนึ่งเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน และรายหนึ่งปี ให้ท่านเลือกตามต้องการ  รายละเอียดคุณสมบัติแพลนต่างๆ ดังนี้

 

PlanVPS01VPS02VPS03VPS04VPS05VPS06VPS07
Dedicated Core CPU4444444
Dedicated RAM (GB)3468101214
Hard Disk (GB)60100200300400500600
Dedicated IP Address1111111
Data TransferUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
Operating SystemCentOS 64 Bit
Server ManagementReboot, Shutdown, SSH, Open Port, Root System
Web Control PanelFree DirectAdmin Control Panel (Option available)
System Security Configuration
Weekly VPS Snapshot Backup
 
PricingMonthly฿900฿1200฿2200฿3200฿4200฿5200฿6200
 Quarterly฿2400฿3300฿6300฿9300฿12300฿15300฿18300
 Semi-Annually฿4800฿6600฿12600฿18600฿24600฿30600฿36600
 Annually฿8400฿12000฿24000฿36000฿48000฿60000฿72000
 สั่งซื้อสั่งซื้อสั่งซื้อสั่งซื้อสั่งซื้อสั่งซื้อสั่งซื้อ
Thai