ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการหมดอายุของชื่อโดเมน (Domain Name Expiry) และการแสดง Parking Page | DATATAN.NET

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการหมดอายุของชื่อโดเมน (Domain Name Expiry) และการแสดง Parking Page

         เมื่อใดก็ตามที่ชื่อโดเมน (Domain Name) โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีการต่ออายุจนถึงวันหมดอายุของชื่อโดเมนนั้น  มันจะเข้าสู่ช่วงการผ่อนผันการต่ออายุ ชื่อโดเมนนั้นจะถูกตั้งค่าให้วิ่งไปยังหน้า Parking Page เป็นการชั่วคราวเพื่อบอกให้รู้ว่าชื่อโดเมนนั้นได้หมดอายุแล้ว ในช่วงเวลานี้ เว็บไซต์ใดๆและอีเมล์ที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนจะหยุดการทำงานไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ


ระยะเวลาผ่อนผันการต่ออายุโดเมน (Renewal Grace Period of Domains)

TLD (Domain Name Extension)Renewal Grace Period (Days)
.COM40
.NET40
.ORG40
.BIZ40
.INFO40
.NAME40
.ASIA40
.MOBI40
.TEL40
.US40
.IN15
.ME40
.EU0
.CC40
.TV40
.WS0
.CO40
.CA40
.DE0
.ES9


         สำหรับชื่อโดเมนภายใต้ .TH ( .CO.TH .AC.TH .GO.TH .NET.TH .OR.TH .MI.TH .IN.TH) ของประเทศไทยนั้น จะมีลักษณะความแตกต่างของระยะเวลาผ่อนผันการต่ออายุชื่อโดเมนนอกเหนือจากชื่อโดเมนข้างต้นเล็กน้อย คือ เมื่อชื่อโดเมนนั้นไม่ได้รับการต่ออายุจนถึงวันหมดอายุของชื่อโดเมน ชื่อโดเมนนั้นจะเข้าสู่ช่วงการผ่อนผันการต่ออายุโดเมน ซึ่งมีระยะเวลานับตั้งแต่วันหมดอายุไปอีก 30 วัน จะยังสามารถขอต่ออายุชื่อโดเมนได้ โดยในช่วง 5 วันแรกหลังชื่อโดเมนหมดอายุ ช่วงนี้ชื่อโดเมนจะยังสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ เมื่อเข้าสู่ช่วงวันที่ 6  เว็บไซต์ใดๆและอีเมล์ที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนจะหยุดการทำงานไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ผู้ถือครองชื่อโดเมนยังสามารถขอต่ออายุชื่อโดเมนได้

Thai