วงจรชีวิตและการหมดอายุของโดเมน (Life Cycle of a Typical gTLD Domain Name) | DATATAN.NET

วงจรชีวิตและการหมดอายุของโดเมน (Life Cycle of a Typical gTLD Domain Name)

วงจรชีวิตและการหมดอายุของโดเมนจะมีอยู่ 5 ช่วงด้วยกัน คือ

ช่วงที่ 1 Active 1-10 years ช่วงเวลาที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนที่โดเมนจะหมดอายุลง

ช่วงที่ 2 Expired 1-45 Days หลังจากโดเมนหมดอายุท่านสามารถแจ้งต่ออายุได้ภายในไม่เกิน 45 วัน ในระหว่างนี้ โดเมนจะถูกตัดการเชื่อมโยงกับพื้นที่์ ผู้ที่เข้าชมเวปไซต์จะหาปลายทางไม่พบ ผู้ทีส่งอีเมล์ถึงโดเมนนี้จะถูกตีกลับว่าหาปลายทางไม่พบเช่นกัน เจ้าของโดเมนยังสามารถแจ้งขอต่ออายุกับผู้รับจดรายเดิมได้ตามปกติ หลังต่ออายุแล้วจะต้องรอ 24 ชั่วโมง เพื่อให้โดเมนเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตและเริ่มต้นใช้พื้นที่ได้ตามปกติอีกครั้ง

ช่วงที่ 3 RGP 30 Days หลังจากนั้นโดเมนจะถูกยึดไว้ 30 วัน หากต้องการเอาคืนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในราคาที่สูงมากๆ เพราะ ช่วงนี้โดเมนจะหลุดลอยไปอยู่ในอินเตอร์เน็ต ไม่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้รับจดรายใดอีก หากเจ้าของโดเมนต้องการต่ออายุใช้งานโดเมนต่อจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดึงโดเมนกลับมาในราคาแพง

ช่วงที่ 4 Deletion 5 Days ระยะเวลา 5 วัน รอคอยก่อนปล่อยโดเมนออกขายทอดสู่ตลาด 

ช่วงที่ 5 Available ชื่อโดเมนว่างไม่มีในระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว สามารถจดโดเมนใหม่ได้อีกครั้ง ถ้าโชคดีไม่มีใครแย่งไปซะก่อน

 

Life Cycle of a Typical gTLD Domain Name

(Ref: https://www.icann.org/resources/pages/gtld-lifecycle-2012-02-25-en)

Thai