Data Transfer หรือ Bandwidth คืออะไร | DATATAN.NET

Data Transfer หรือ Bandwidth คืออะไร

         Data Transfer หรือ Bandwidth คือ ข้อมูลที่วิ่งเข้าและออกระหว่างเครื่อง Server และผู้ที่เข้ามาติดต่อใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง HTTP,FTP หรือ ทาง E-mail ก็ตาม ซึ่งโดยทั่วไป โฮสติ้งแต่ละที่ ก็ได้กำหนดปริมาณการเข้าออกข้อมูลไว้ในหน่วยเป็น Byte และมีการจำกัดปริมาณไว้ต่อเดือนตามอัตราที่เหมาะสมของแต่ละขนาดของแพลน Web Hosting ซึ่ง Data Transfer หรือ Bandwidth เหล่านี้จะถูกแบ่งให้แต่ละเว็บไซต์ในเครื่อง Server เดียวกัน  ตามที่ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งกำหนดไว้

         ถ้าหากมีการจำกัดปริมาณการเข้าออกของข้อมูลเอาไว้ เมื่อเว็บไซต์มีจำนวนผู้ใช้งานมากเกินกำหนด ก็จะทำให้เซิร์ฟเวอร์มีการระงับการใช้งานของเว็บไซต์นั้นชั่วคราว และจะสามารถเข้าใช้งานได้ใหม่ในเดือนถัดไป เพราะ จะทำการเริ่มนับจำนวน Data Transfer หรือการเข้าออกของข้อมูลใหม่ทุกๆ เดือน ซึ่งผู้ใช้บริการเว็บโฮสติ้ง ที่มีปริมาณการเข้าออกของข้อมูลมากเกินกำหนดจึงควร Upgrade สเป็กของโฮสติ้งให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้งานของเว็บไซต์ตนเอง

         เว็บโฮสติ้งที่ให้บริการ Data Transfer แบบ Unlimited หมายถึง การไม่กำหนดหรือการไม่จำกัดปริมาณการเข้าออกของข้อมูลระหว่างเว็บไซต์กับเครื่อง Server และจะไม่มีการระงับการใช้งานถึงแม้จะมีอัตราการเข้าออกของข้อมูลในเว็บไซต์นั้นมากเพียงใดก็ตาม

Thai