DATATAN.NET บล็อก | DATATAN.NET - จดโดเมน (Domain Name) และ บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)

DATATAN.NET บล็อก

วงจรชีวิตและการหมดอายุของโดเมน (Life Cycle of a Typical gTLD Domain Name)

วงจรชีวิตและการหมดอายุของโดเมนจะมีอยู่ 5 ช่วงด้วยกัน คือ

ช่วงที่ 1 Active 1-10 years ช่วงเวลาที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนที่โดเมนจะหมดอายุลง

ช่วงที่ 2 Expired 1-45 Days หลังจากโดเมนหมดอายุท่านสามารถแจ้งต่ออายุได้ภายในไม่เกิน 45 วัน ในระหว่างนี้ โดเมนจะถูกตัดการเชื่อมโยงกับพื้นที่์ ผู้ที่เข้าชมเวปไซต์จะหาปลายทางไม่พบ ผู้ทีส่งอีเมล์ถึงโดเมนนี้จะถูกตีกลับว่าหาปลายทางไม่พบเช่นกัน เจ้าของโดเมนยังสามารถแจ้งขอต่ออายุกับผู้รับจดรายเดิมได้ตามปกติ หลังต่ออายุแล้วจะต้องรอ 24 ชั่วโมง เพื่อให้โดเมนเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตและเริ่มต้นใช้พื้นที่ได้ตามปกติอีกครั้ง

ชื่อโดเมน หรือ โดเมนเนม (Domain Name) คืออะไร

         โดเมนเนม (Domain name) ความหมายโดยทั่วๆ ไป หมายถึง ชื่อเว็บไซต์ ชื่อบล็อก ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้จดจำและนำไปใช้งานได้ง่าย ทั้งในการเข้าชมผ่านบราวเซอร์ของผู้ใช้ทั่วไป ยังรวมไปถึงผู้ดูแลระบบโดเมนเนม (Domain Name System) ที่สามารถแก้ไขไอพีแอดเดรส (IP Address) ของชื่อโดเมนเนมนั้นๆ ได้ทันที โดยที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสที่มีการเปลี่ยนแปลง เครื่องคอมพิวเตอ

เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) คืออะไร

         เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) บางครั้งเราอาจเรียกได้หลายแบบเช่น โฮสติง โฮสติ้ง เว็บโฮสติ้ง โฮสต์ แต่ทั้งหมดก็มีความหมายเหมือนกัน คือรูปแบบการให้บริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ สามารถนำเว็บเพจ (Web Page) ของตนเอง เพื่อออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งเว็บโฮสนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า ‘ HSP ' ย่อมาจาก Hosting Service Provider หรือผู้ให้